தொடர்புகளுக்கு

அனைத்துத் தொடர்புகளுக்கும்……

முகவரி

தமிழ்ச்சங்கம் – யாழ்ப்பாணம்
இலக்கம் 15 சிறாம்பியடி வீதி
யாழ்ப்பாணம்

தலைவர் (0776166123)

பொதுச் செயலாளர்  (0779042490)

 

தமிழ்ச் சங்கத்தின் வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள்

நடைமுறைக் கணக்கு Current Account

Name of The Account : Jaffna Tamil Cankam

Name of the Bank : PEOPLE’S BANK , University Branch Thirunelvely

Swift Code:

Account No : 162 – 1 – 001 – 9 – 0041412

 

சேமிப்புக் கணக்கு  -Savings Account

Name of the Bank : Commercial Bank, Thirunelvely

Swift code :

Name of the Account : JAFFNA TAMIL CANKAM

Account No : 8157012582

 

Comments are closed.